send link to app

QuickTide 20164.52 usd

Navigatieprogramma voor het weergeven van waterstanden langs de Nederlandse kust. Het berekenen van passagetijden voor ondieptes en geulen. Het berekenen van tijden om droog te vallen en weer los te komen. Ook eigen gegevens kunnen worden opgenomen.